ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Uni-Oil ผ่านการรับรองมาตรฐาน HALAL

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Uni-Oil ผ่านการรับรองมาตรฐาน HALAL

    ติดต่อตัวแทน (สอบถามการจัดส่งฟรี)  


ภาพปก

อาหารฮาลาล (Halal Food)

อาหารฮาลาล หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

“ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Uni-Oil ผ่านการรับรองมาตรฐาน HALAL เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ได้รับการรับรองและผ่านการรับรองมาตรฐาน HALAL

 

 

Product Health & Wellness

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ